Το Installous μπορεί να στείλει IPA μέσω WiFi σε άλλη συσκευή!

Μόνο για jailbroken συσκευές.

Στις τελευταίες εκδόσεις του Installous προστέθηκε μια σημαντική λειτουργία. Συνήθως όταν επιλέγαμε ένα IPA από τα Downloads μπορούσαμε να το κάνουμε εγκατάσταση ή να το σβήσουμε αλλά τώρα έχουμε και την δυνατότητα να το στείλουμε μέσο σύνδεσης WiFi!


One thought on “Installous Can Send IPA

  1. <span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Installous Can Send IPA: Το Installous μπορεί να στείλει IPA μέσω WiFi σε άλλη συσκευή!
    Μόνο για jailbroken συσκευ… http://bit.ly/aB77Q9</span></span&gt;

Comments are closed.